Les mer:
Forretningsideen
Verdier
Visjonen
Om daglig leder
Kart


Elling Torfinn Tveit er daglig leder ved Odeltre. Han har bred erfaring både fra skogsarbeid, husbygging og de siste 5 årene som skurmester ved Odeltre. Han kan gi gode tips og råd om riktig valg og bruk av materialer. Han er utdannet skogtekniker.