Les mer:
Forretningsideen
Verdier
Visjonen
Om daglig leder
Kart


Odeltre DA ligger i Åmli kommune i Aust Agder. Vi har nærhet til naturen og det tømmeret vi bruker i produksjonen. Godt forhold til lokale skogeiere gir oss tilgang på tømmer. Lokale tradisjoner har gitt oss verdifulle kunnskaper om bruk av trevirke.