Les mer:
Malmfuru
Kvalitetskledning av gran
Lafteplank/Takåser
Villmarkskledning
Restaureringsvirke
Andre produkterTømmer av god kvalitet kombinert med høy kompetanse når det gjelder treets egenskaper, gir kunden riktig kvalitet på produktet. Vi bruker tid på valg av tømmer og sortering for hånd av alle materialer som går ut til kundene. Vi satser spesielt på materialer der kravet til kvalitet er størst, normalt der vær og vind fører til stor slitasje. Du finner mer om våre produkter ved å klikke på produktene i menyen til venstre.