Les mer:
Skogen
Hogst
Transport
Produksjon
Lagring
Klar til bruk


Det tar 100-150 år fra treet plantes i jorden til det er klar til hogging. Det er en lang prosess, og mange fagfolk er involvert fra treet hogges til det er klar til bruk for kunden.