Les mer:
Byggmester Kvifte
Byggmestrene Olstad & Lindtveit
Byggmester SigridnesByggmester Kvifte (KC bygg) uttaler:
Jeg velger småsagbruk når jeg er ute etter ekstra god kvalitet på trevirket eller spesielle detaljer. Småsagbrukene er fleksible. Spør vi etter uvanlig løsninger er de kreative og gir oss det vi ønsker.

For meg betyr kvaliteten på trevirke mye. Jeg ser ofte at materialer som er relativt nye råtner etter få år, mens eldre treverk holder seg imponerende godt. Jeg har arbeidet som snekker i mer enn 20 år og nå driver jeg og river ned igjen det jeg satte opp de ti første årene. Det tyder på at noe har vært galt.

Den dårlige kvaliteten har sammenheng med at en stor del av fagkunnskapen om treets egenskaper har gått i glemmeboken. Ved småsagbrukene møter jeg imidlertid fagfolk med kunnskaper som er opptatt av kvalitet.

”Vi må hente fram igjen kunnskapen om treet. Vi vet jo at denne kunnskapen fantes, se bare på stavkirkene.”