Les mer:
Byggmester Kvifte
Byggmestrene Olstad & Lindtveit
Byggmester SigridnesGunnar Sigridnes forteller.
Byggmester Gunnar Sigridnes er født i 1918. Helt siden han var 17 år har han arbeidet med husbygging. Han gikk i lære hos erfarne byggmestre og har ført viktig kunnskap videre. Han beskriver en byggeprosess i tidligere tider slik:

Byggmesteren var ofte ut i skogen for å plukke ut det tømmeret som skulle brukes. På sagen var byggmesteren også sagmester. Sorteringen måtte gjøres grundig slik at en brukte riktig materialer til reisverk, kledning, vindu og dører. En var nøye med å bruke de beste materialene på de mest utsatte stedene, slik som rundt trapper og på steder der trevirket lett kunne komme i kontakt med fuktighet.

Her i distriktet brukte en furu og prioriterte å bruke eldre tre. Når det hendte vi måtte bruke toppen av et tre eller voksterfuru, ble det kledning av dårlig kvalitet.

For 60-70 år siden utgjorde materialene relativt sett  en større andel av kostnadene på et bygg enn de gjør i dag.

"I dag kan en øke totale kostnader på et hus med 1% og få materialer av topp kvalitet. Det er godt anvendte penger for en som skal bygge."