Les mer:
Byggmester Kvifte
Byggmestrene Olstad & Lindtveit
Byggmester SigridnesByggmestrene Øyvind Olstad og Leif Lindtveit har mer enn 30 års erfaring. De uttaler:
Vi er opptatt av kvalitet i alt vi gjør og har sett hvor viktig materialvalget er for et godt resultat. Ved valg av kledning har jeg fått mer sansen for å bruke furu, sier Øyvind Olstad, og jeg er ikke tvil om at kjerneved av furu er mest holdbart.

Leif Lindtveit sier: Vi har gode erfaringer med bruk av gran, blant annet fordi vi har tilgang på kledning av tettvokst gran. Det er også viktig at materialene blir brukt riktig. Vi bruker uhøvlet kledning fordi vi da kan snu rettsida (margsida) ut. Det er også viktig at rotenden vender ned. Kvisten skal ”smile” til deg, sier han
Når vi restaurerte bygg tidligere, måtte vi ofte ty til løsninger som ikke alltid var like bra. Etter at Odeltre startet opp, får vi det vi trenger selv om dimensjonene til tider langt fra er standard.

"Det er stor fordel å kunne snakke direkte med han som står for valg av råstoff og produksjon. Det skaper trygghet og tillit slik at både kunder og vi blir fornøyde."