Les mer:
Malmfuru
Kvalitetskledning av gran
Lafteplank/Takåser
Villmarkskledning
Restaureringsvirke
Andre produkter– Spesielt konstruksjonsvirke i grove og tilpassede dimensjoner – opp til 400 m.
– Takåser av rundtømmer.
– Båtbord.
– Alt kan produseres opp til 10 m. (til f.eks. vindskier og vannbord).