Les mer:
Malmfuru
Kvalitetskledning av gran
Lafteplank/Takåser
Villmarkskledning
Restaureringsvirke
Andre produkterI den senere tid har man sett verdien av å ta vare på gamle bygg og byggeskikker. For at inngrepene ikke skal være større enn nødvendig, kreves det at byggematerialene leveres med ulik utforming, profiler og dimensjoner.