Les mer:
Malmfuru
Kvalitetskledning av gran
Lafteplank/Takåser
Villmarkskledning
Restaureringsvirke
Andre produkterVillmarkskledning lages av malmrikt furutømmer. Kledning  produseres i 25 mm  eller 32 mm tykkelse. Stående kledning sorteres i tre breddeklasser og liggende kledning lages i bredder over 270mm. Vi skaver barken for hånd og bevarer stokkens form slik at den gir preg av vill natur.

Villmarkspanel kan også leveres til innendørs bruk. Det gir rommene et flott særpreg. Panel sorteres i tilnærmet like bredder.