Les mer:
Malmfuru
Kvalitetskledning av gran
Lafteplank/Takåser
Villmarkskledning
Restaureringsvirke
Andre produkterGran er vårt fremste byggemateriale. Det har gode kvaliteter og er lett å bearbeide. Kledningen produseres av sortert, seinvokst grantømmer. Vedstrukturen reduserer vannopptaket, noe som gir mindre sopp og råteangrep. Kledningen produseres slik at den alltid kan vendes med rette siden (margsiden) ut, noe som gir god holdbarhet og et pent utseende. Dimensjonene på kledningen  gir et solid og stabilt resultat. Ønsker kunden spesielle dimensjoner eller profiler kan det avtales.