Les mer:
Skogen
Hogst
Transport
Produksjon
Lagring
Klar til bruk


Treet felles, kvistes og kappes i riktige lengder. Hogstmaskiner har avansert datateknologi slik at lengder og dimensjoner på stokken kan bestemmes på forhånd.