Les mer:
Skogen
Hogst
Transport
Produksjon
Lagring
Klar til bruk


Utvelgelse av tre gjøres ut i fra hvilket formål det skal brukes til.