Les mer:
Skogen
Hogst
Transport
Produksjon
Lagring
Klar til bruk


Materialene blir ofte lagt til tørking før kunden kan bruke det.