Les mer:
Skogen
Hogst
Transport
Produksjon
Lagring
Klar til bruk


Treet har blitt til ferdige materialer som kunden kan bruke og oppnå et godt resultat.