Les mer:
Skogen
Hogst
Transport
Produksjon
Lagring
Klar til bruk


Stokkene blir transportert fra skogen til sagbruket på en effektiv og skånsom måte.