Les mer:
Skogen
Hogst
Transport
Produksjon
Lagring
Klar til bruk


Skurmesteren avgjør hvordan treet best kan utnyttes ut i fra de egenskaper det har. Gode kunnskaper om tre er avgjørende for et godt resultat.